ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΝΗΝΑΤΟΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΕΙΩΝ- ΜΕΤ/ΡΓΩΝ

Ref.No: 65070800
Start date: 01.02.1999
End date: 31.01.2004
Approval date: 06.04.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top