ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠ

Ref.No: 67050000
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 16.03.2000
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: G.G.E.T.
Budget: 15.066,31 €
Scientific Responsible: Prof. AMALIA-MARIA MPALODIMOU
Email: ambal@central.ntua.gr
Go to Top