ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65137100
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2009
Approval date: 25.01.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top