ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ref.No: 66009300
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2011
Approval date: 28.02.2002
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 150.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top