ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 62133300
Start date: 01.10.2000
End date: 30.09.2015
Approval date: 30.11.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 51.944,23 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS TSAKALAKIS
Email: kostsakg@metal.ntua.gr
Go to Top