ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΜΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΙ ΤΜ. ΧΗΜ-ΜΗΧ

Ref.No: 65070300
Start date: 01.04.1998
End date: 31.03.2005
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 73.367,57 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top