ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ref.No: 62023300
Start date: 01.01.1998
End date: 28.02.1999
Approval date: 04.09.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: SAVE II, LDK EPE
Budget: 13.470,88 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top