ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Ε.

Ref.No: 65188100
Start date: 01.01.2011
End date: 31.12.2017
Approval date: 14.01.2011
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 25.000,00 €
Public key: 4Α1146ΨΖΣ4-Ι
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KAVVADAS
Email: kavvadas@central.ntua.gr
Go to Top