ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 62241400
Start date: 06.06.2008
End date: 05.06.2013
Approval date: 20.06.2008
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROZOS
Email: rozos@metal.ntua.gr
Go to Top