ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 68013000
Start date: 19.07.2005
End date: 31.12.2007
Approval date: 23.06.2006
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 902.637,85 €
Scientific Responsible: Prof. STAMATAKI
Email: stamat@metal.ntua.gr
Go to Top