ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 68010102
Start date: 01.01.2000
End date: 30.09.2000
Approval date: 22.11.2000
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 3.769,64 €
Scientific Responsible: IOANNIS IOANNIDIS
Email: jpioan@central.ntua.gr
Go to Top