ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 63072701
Start date: 01.01.2000
End date: 30.09.2000
Approval date: 20.04.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 19.075,58 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top