ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 68011400
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 19.12.2000
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 56.285,91 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top