ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε/Γ – Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ (ΔΑΝΕΙΟ)

Ref.No: 65104700
Start date: 01.03.2001
End date: 28.02.2002
Approval date: 10.04.2001
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top