ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΙΙ

Ref.No: 63028001
Start date: 01.09.1993
End date: 31.08.1994
Approval date: 14.01.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: TEMPUS, E.O.K.
Budget: 11.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS -ANDREAS STAFULOPATIS
Email: andreas@cs.ntua.gr
Go to Top