ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ref.No: 63056700
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1997
Approval date: 27.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 25.900,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top