ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ref.No: 61180500
Start date: 01.11.2006
End date: 15.12.2008
Approval date: 30.03.2007
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, TEHNOLOGIKO PARKO THESSALIAS AE
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top