ΠΕΡΑΙΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ref.No: 63023701
Start date: 01.10.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 03.12.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ETHYL CORP.
Budget: 2.798,31 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top