ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ref.No: 63033500
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 16.07.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ENVIRONMENT, E.O.K.
Budget: 264.300,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top