ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ

Ref.No: 61088600
Start date: 03.12.1996
End date: 03.07.1997
Approval date: 31.10.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 34.629,50 €
Scientific Responsible: GEORGIOS HRISTODOULOU
Email: christod@hydro.civil.ntua.gr
Go to Top