ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ref.No: 61125300
Start date: 28.07.2000
End date: 27.01.2001
Approval date: 31.08.2000
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 221.628,75 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Go to Top