ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ/ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Ref.No: 62241300
Start date: 13.05.2008
End date: 30.04.2013
Approval date: 20.06.2008
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. XENIDIS
Email: axen@central.ntua.gr
Go to Top