ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Ref.No: 62095200
Start date: 05.05.1997
End date: 05.07.1997
Approval date: 04.09.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ELSUP AE
Budget: 15.260,47 €
Scientific Responsible: TIMOLEON SELLIS
Email: tsellis@swin.edu.au
Go to Top