ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΓΡΑΣΣΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Ref.No: 61058800
Start date: 30.09.1993
End date: 30.09.1995
Approval date: 15.04.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: UP. ERGASIAS
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top