ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ref.No: 62097600
Start date: 01.11.1997
End date: 31.10.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ATHENS INTERNAT. AIRPORT S.A.
Budget: 34.629,50 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ALEXANDRA KATSIRI-KOUZELI
Email: akatsiri@central.ntua.gr
Go to Top