ΠΑΡΑΓΩΓΗ STARTER ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΤΑΖΥΜΗΣ ΜΑΓΙΑΣ

Ref.No: 61119100
Start date: 01.01.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 10.02.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: Π.Α.Β.Ε., MINOS FOODS
Budget: 17.314,75 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top