ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛ ΟΥΣ

Ref.No: 61070400
Start date: 01.12.1995
End date: 31.05.2000
Approval date: 14.12.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 152.017,62 €
Scientific Responsible: CHATZIMPIROS
Email: k.hadjibiros@hydro.ntua.gr
Go to Top