ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Μ.Π.

Ref.No: 65113001
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 02.10.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 6.305,94 €
Scientific Responsible: ANDREAS MAKRIS
Email: amakris@central.ntua.gr
Go to Top