ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΥΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 65081600
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 25.06.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: ANDREAS MAKRIS
Email: amakris@central.ntua.gr
Go to Top