ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ref.No: 68001000
Start date: 01.01.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 25.06.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 135.272,19 €
Scientific Responsible: EUSTATHIOS ZAHOS
Email: zachos@cs.ece.ntua.gr
Go to Top