ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 62060100
Start date: 24.01.1994
End date: 24.05.1994
Approval date: 25.02.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: AGROTIKIS TEHN. KAI ANAPTUXIS
Financier: ORGAN. ANAPT. ANAT. KRITIS
Budget: 146.735,16 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top