ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΜΙΝΟΞΕΑ – ΟΛΙΓΟ/ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ) ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ref.No: 61107501
Start date: 01.10.1998
End date: 30.09.2001
Approval date: 12.04.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 5.932,88 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top