ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ

Ref.No: 67009800
Start date: 01.04.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 21.11.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 12.896,55 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARKOS MPONAZOUNTAS
Email: bonazoun@central.ntua.gr
Go to Top