ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ref.No: 61104800
Start date: 01.10.1998
End date: 30.04.2001
Approval date: 26.11.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: SOFIA ANTONOPOULOU
Email: santon@central.ntua.gr
Go to Top