ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

Ref.No: 61076100
Start date: 01.05.1996
End date: 31.05.2000
Approval date: 02.05.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 200.712,55 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top