ΝΕΟΣ ΑΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ref.No: 62104300
Start date: 29.05.1998
End date: 29.05.2001
Approval date: 28.05.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 21.816,58 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MEMOS
Email: cmemos@mail.ntua.gr
Go to Top