ΝΕΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 63/420

Ref.No: 63109900
Start date: 01.01.1994
End date: 30.04.1997
Approval date: 09.12.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.O.K.
Budget: 534,00 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top