ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 63095200
Start date: 15.12.1997
End date: 14.12.2000
Approval date: 25.06.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: TEMPUS, E.O.K.
Budget: 9.987,00 €
Scientific Responsible: Prof. STATHOPOULOS
Email: stathop@power.ece.ntua.gr
Go to Top