ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ref.No: 63038800
Start date: 19.11.1993
End date: 04.02.1994
Approval date: 19.11.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: GALLIKO INSTITOUTO PETRELAIOU
Budget: 150.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top