ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ

Ref.No: 62058800
Start date: 27.07.1993
End date: 27.09.1994
Approval date: 01.10.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: Prof. BOUKOVALAS
Email: gbouck@central.ntua.gr
Go to Top