ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝ ΛΑΤΕΡΙΤΩΝ

Ref.No: 67000200
Start date: 01.05.1994
End date: 30.04.1997
Approval date: 26.09.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 22.583,23 €
Scientific Responsible: Prof. STULIANI LEONARDOU-AGATZINI
Email: agatzi@metal.ntua.gr
Go to Top