ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ : Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Ref.No: 63076300
Start date: 01.05.1996
End date: 30.04.1998
Approval date: 24.06.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 61.500,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top