ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΛΟΙΩΝ

Ref.No: 62013104
Start date: 01.04.1993
End date: 31.03.1999
Approval date: 23.04.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 8.217,16 €
Scientific Responsible: IOANNIS IOANNIDIS
Email: jpioan@central.ntua.gr
Go to Top