ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ref.No: 62077500
Start date: 10.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 11.01.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: PETZETAKIS AE
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top