ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ

Ref.No: 62093300
Start date: 01.03.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 03.07.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: FARBEN LIN AVEE
Budget: 311,67 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top