ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-2001

Ref.No: 61132100
Start date: 01.10.2001
End date: 30.09.2002
Approval date: 04.10.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΑΝ, G.G.E.T.
Budget: 106.567,88 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top