ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΛΑΣΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ref.No: 62090000
Start date: 01.03.1997
End date: 31.12.2010
Approval date: 13.03.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ORGANISMOS LIMENOS PEIRAIOS
Budget: 27.703,59 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top