ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Α.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ

Ref.No: 62121200
Start date: 01.04.1999
End date: 31.12.2010
Approval date: 24.11.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ATHINA 2004
Budget: 304.739,53 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top