ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ – 6ο ΜΕΡΟΣ

Ref.No: 62060200
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.2010
Approval date: 04.02.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ORGANISMOS LIMENOS PEIRAIOS
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top