ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙ “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ”

Ref.No: 66015200
Start date: 01.07.2009
End date: 31.12.2016
Approval date: 29.01.2010
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top